Hakkımda

şeyma_1

Klinik Psikolog Şeyma Kaim psikoloji lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesinde tamamlamıştır. Lisans programında psikoloji biliminin alt alanlarından olan gelişim psikolojisi hakkında deneyim kazanmak amacıyla özel bir anaokulunda, toplumsal alanda hizmet vermek, kanser tanısı alan bireylere destek sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşunda ve klinik psikoloji alanında deneyim kazanmak, danışan profili gözlemlemek adına Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Serdivan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde stajlarını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Aydın Üniversitesinde klinik psikoloji yüksek lisans programında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü, üçüncü nesil yaklaşımlardan biri olan Şema Terapi ekolü ve çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde eğitim programını şekillendirerek eklektik bir yaklaşımla mesleki bakış açısı kazanmaya yönelik ilerlemiştir. Yüksek lisans eğitiminde Prof. Dr. Ali Keyvan’ın Çağdaş Psikoterapi Yaklaşımları dersi kapsamında “Aleksitimi Kavramının Şema Terapi Modeli Çerçevesinde İncelenmesi” ve  “Kanser Tanısı Bulunan Bireylere Uygulanan Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi” derleme çalışmalarını hazırlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini “Çocukluk Çağı Travmaları ile Duygu Düzenleme Güçlüğü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” projesi ile tamamlayarak klinik psikolog uzmanlığını almıştır.

Şema Terapi Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak eğitmenliğinde ISST Onaylı Şema Terapi Temel Düzey eğitim sürecini tamamlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Kadir Özdel, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Prof. Dr. Selçuk Aslan, Yrd. Doç. Dr. Emre Sargın, Doç. Dr. Ercan Altınöz, Uzm. Dr. Nihan Coşkun eğitmenliklerinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim süreci devam etmektedir.

Uzmanlık alanı 18 yaş ve üzeri genç yetişkinlerden ve yetişkin bireylerden oluşan Klinik Psikolog Şeyma Kaim, Sakarya Hilloria İş ve Yaşam Merkezinde danışan kabulüne başlamıştır.